Har du synpunkter eller frågor när det gäller vårt föreningsregister kontakta:
Idrottsföreningar - Malin Broquist på 0158-275 652
Kultur- och intresseföreningar - Carina Nilsson på 0158-275 119.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .